Chuyên gia dự báo kịch bản đường đi và diễn biến bão số 3 Cempaka

Vị trí và đường đi của bão số 3 Cempaka. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của bão số 3 Cempaka. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của bão số 3 Cempaka. Ảnh: VNDMS.
Lên top