Chùa Cầu lại ô nhiễm

Quảng Nam tập trung khắc phục ô nhiễm Chùa Cầu để chờ lễ kỷ niệm 20 năm di sản. Ảnh: Đ.V
Quảng Nam tập trung khắc phục ô nhiễm Chùa Cầu để chờ lễ kỷ niệm 20 năm di sản. Ảnh: Đ.V
Quảng Nam tập trung khắc phục ô nhiễm Chùa Cầu để chờ lễ kỷ niệm 20 năm di sản. Ảnh: Đ.V
Lên top