Chủ tịch tỉnh kêu gọi, cảnh sát chữa cháy ra quân làm đẹp môi trường

Các chiến sĩ dọn vệ sinh môi trường ở trên bờ.
Các chiến sĩ dọn vệ sinh môi trường ở trên bờ.
Các chiến sĩ dọn vệ sinh môi trường ở trên bờ.
Lên top