Chống rác thải nhựa trách nhiệm không của riêng ai

Rác thải nhựa dùng 1 lần đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ảnh minh họa).
Rác thải nhựa dùng 1 lần đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ảnh minh họa).
Rác thải nhựa dùng 1 lần đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ảnh minh họa).
Lên top