Chôn trộm chất thải ở Sóc Sơn: Chủ tịch Hà Nội ra chỉ đạo nóng

Người dân lo sợ chất thải lạ chôn trộm đầu nguồn nước sinh hoạt. Ảnh PV.
Người dân lo sợ chất thải lạ chôn trộm đầu nguồn nước sinh hoạt. Ảnh PV.
Người dân lo sợ chất thải lạ chôn trộm đầu nguồn nước sinh hoạt. Ảnh PV.
Lên top