Chỉ là phong trào, chợ truyền thống lại quay về...“truyền thống” nilon

Túi nilon vẫn ngập tràn tại chợ Nhớn, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: PV
Túi nilon vẫn ngập tràn tại chợ Nhớn, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: PV
Túi nilon vẫn ngập tràn tại chợ Nhớn, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: PV
Lên top