Chỉ báo chất lượng không khí Hà Nội "tím lịm", ô nhiễm ở ngưỡng nguy hại

Lên top