Cháy Rạng Đông: Hà Nội mời chuyên gia nước ngoài giám định xác định ô nhiễm

Nhiều người đi qua cảm thấy khó thở với mùi cháy khét vẫn còn từ nhà xưởng bốc ra.
Ảnh: Nguyễn Hà
Nhiều người đi qua cảm thấy khó thở với mùi cháy khét vẫn còn từ nhà xưởng bốc ra. Ảnh: Nguyễn Hà
Nhiều người đi qua cảm thấy khó thở với mùi cháy khét vẫn còn từ nhà xưởng bốc ra. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top