Cháy Rạng Đông: Bộ đội hóa học đã tẩy sạch 2.000m2

Khu vực cháy Rạng Đông. Ảnh: Nguyễn Hà
Khu vực cháy Rạng Đông. Ảnh: Nguyễn Hà
Khu vực cháy Rạng Đông. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top