Chất lượng không khí ở Huế hiện như thế nào?

Huế có rất nhiều cây xanh và được công nhận là thành phố xanh đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: PĐ.
Huế có rất nhiều cây xanh và được công nhận là thành phố xanh đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: PĐ.
Huế có rất nhiều cây xanh và được công nhận là thành phố xanh đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: PĐ.
Lên top