Hà Nội:

Chấm dứt ngay việc người dân vào Khu xử lý chất thải Sóc Sơn nhặt rác

Một góc khu xử lý chất thải Nam Sơn. Ảnh: LĐO
Một góc khu xử lý chất thải Nam Sơn. Ảnh: LĐO
Một góc khu xử lý chất thải Nam Sơn. Ảnh: LĐO
Lên top