Cập nhật thời tiết nguy hiểm do không khí lạnh và rãnh áp thấp

Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa diện rộng do không khí lạnh.
Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa diện rộng do không khí lạnh.
Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa diện rộng do không khí lạnh.
Lên top