Cập nhật diễn biến thời tiết nguy hiểm do rãnh áp thấp và không khí lạnh

Lũ trên các sông của Trung Bộ đang xuống chậm.
Lũ trên các sông của Trung Bộ đang xuống chậm.
Lũ trên các sông của Trung Bộ đang xuống chậm.
Lên top