Cập nhật diễn biến thời tiết nguy hiểm do rãnh áp thấp

Trung Bộ tiếp tục mưa lớn kéo dài do sự tương tác của nhiều hình thế nguy hiểm.
Trung Bộ tiếp tục mưa lớn kéo dài do sự tương tác của nhiều hình thế nguy hiểm.
Trung Bộ tiếp tục mưa lớn kéo dài do sự tương tác của nhiều hình thế nguy hiểm.
Lên top