Cấp bách khắc phục mùi hôi thối, giải phóng mặt bằng ở bãi rác Nam Sơn

Thành lập Tổ công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế của bãi rác Nam Sơn. Ảnh: Phạm Đông
Thành lập Tổ công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế của bãi rác Nam Sơn. Ảnh: Phạm Đông
Thành lập Tổ công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế của bãi rác Nam Sơn. Ảnh: Phạm Đông
Lên top