Cao gần 4 lần cho phép, styren trong nước sông Đà ảnh hưởng ra sao?

Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: Tô Thế
Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: Tô Thế
Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: Tô Thế
Lên top