Cao điểm ô nhiễm tháng cuối 2019 cho chỉ số bụi cao gấp 2,8 lần quy chuẩn

Lên top