Cần phải cưỡng chế những cơ sở gây ô nhiễm trây ỳ “bám” nội đô

Việc di dời các cơ sở công nghiệp trong nội đô còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: PHẠM ĐÔNG
Việc di dời các cơ sở công nghiệp trong nội đô còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: PHẠM ĐÔNG
Việc di dời các cơ sở công nghiệp trong nội đô còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: PHẠM ĐÔNG
Lên top