Cần đầu tư máy bay không người lái hỗ trợ kiểm soát cháy rừng

Phương tiện chữa cháy thô sơ khó khống chế đám cháy lớn. Ảnh: A.Đ
Phương tiện chữa cháy thô sơ khó khống chế đám cháy lớn. Ảnh: A.Đ
Phương tiện chữa cháy thô sơ khó khống chế đám cháy lớn. Ảnh: A.Đ
Lên top