Cấm tàu thuyền vi phạm bảo vệ môi trường tại cảng cá Thọ Quang xuất bến

Một góc âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng. ảnh: H.Vinh
Một góc âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng. ảnh: H.Vinh
Một góc âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng. ảnh: H.Vinh
Lên top