Cải thiện nhà ở và môi trường cho dân nghèo trên kênh rạch

Cảnh một góc khu nhà ở trên kênh rạch của nhiều người dân thuộc quận 8, TPHCM.
Cảnh một góc khu nhà ở trên kênh rạch của nhiều người dân thuộc quận 8, TPHCM.
Cảnh một góc khu nhà ở trên kênh rạch của nhiều người dân thuộc quận 8, TPHCM.
Lên top