Các nhà máy đốt rác ở Hà Nội qua vận hành đã bộc lộ một số nhược điểm

Mô hình nhà máy điện rác Nam Sơn.
Mô hình nhà máy điện rác Nam Sơn.
Mô hình nhà máy điện rác Nam Sơn.
Lên top