Cá thể bò tót 800 kg chết trong Khu bảo tồn Đồng Nai

Cá thể bò tót nặng 800 kg được xác định nguyên nhân ban đầu chết do già tuổi_Ảnh: M.T
Cá thể bò tót nặng 800 kg được xác định nguyên nhân ban đầu chết do già tuổi_Ảnh: M.T
Cá thể bò tót nặng 800 kg được xác định nguyên nhân ban đầu chết do già tuổi_Ảnh: M.T
Lên top