Ca sĩ Tuấn Hưng cùng người dân dọn rác thải trên đảo Lý Sơn

Ca sĩ Tuấn Hưng cùng người dân đảo Lý Sơn làm sạch biển
Ca sĩ Tuấn Hưng cùng người dân đảo Lý Sơn làm sạch biển
Ca sĩ Tuấn Hưng cùng người dân đảo Lý Sơn làm sạch biển
Lên top