Cà Mau ra văn bản hỏa tốc bảo vệ môi trường các bãi rác tạm

Nhà máy xử lý rác thải Thành phố Cà Mau vẫn hoạt động bình thường (ảnh Baocamau)
Nhà máy xử lý rác thải Thành phố Cà Mau vẫn hoạt động bình thường (ảnh Baocamau)
Nhà máy xử lý rác thải Thành phố Cà Mau vẫn hoạt động bình thường (ảnh Baocamau)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top