Cá chết bất thường, nổi trắng trên sông ở Đà Nẵng

Công nhân vệ sinh môi trường vớt cá chết để xử lý ngày 9.7. Ảnh ĐT
Công nhân vệ sinh môi trường vớt cá chết để xử lý ngày 9.7. Ảnh ĐT
Công nhân vệ sinh môi trường vớt cá chết để xử lý ngày 9.7. Ảnh ĐT
Lên top