“Bống” bắt đầu “ăn” rác thải nhựa ở bờ biển Đà Nẵng

Bống nhằm thu hút và khuyến khích người đi biển bỏ rác thải vào thùng rác, đặc biệt là rác thải nhựa.
Bống nhằm thu hút và khuyến khích người đi biển bỏ rác thải vào thùng rác, đặc biệt là rác thải nhựa.
Bống nhằm thu hút và khuyến khích người đi biển bỏ rác thải vào thùng rác, đặc biệt là rác thải nhựa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top