Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Chuyển dịch theo hướng kinh tế tuần hoàn là tất yếu

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Khương Trung
Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Khương Trung
Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Khương Trung
Lên top