Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Chất lượng không khí ngoài Rạng Đông đã an toàn

Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ thông tin tới các đại biểu quốc tế. Ảnh: Báo Tài Nguyên và Môi trường.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ thông tin tới các đại biểu quốc tế. Ảnh: Báo Tài Nguyên và Môi trường.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ thông tin tới các đại biểu quốc tế. Ảnh: Báo Tài Nguyên và Môi trường.
Lên top