Bộ TNMT: Thông tin ô nhiễm không khí trên mạng chỉ mang tính tham khảo

Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Lê Công Thành. Ảnh Trần Vương
Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Lê Công Thành. Ảnh Trần Vương
Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Lê Công Thành. Ảnh Trần Vương
Lên top