Bờ kè "chưa bàn giao đã bị sóng đánh hỏng" thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng

Công trình kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa.
Công trình kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa.
Công trình kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa.
Lên top