Bộ Công Thương thông tin việc thuỷ điện Đắk Mi xả lũ

Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ đã làm hư hỏng hàng trăm nhà dân ở huyện Nam Giang, Quảng Nam. Ảnh: V.Ng
Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ đã làm hư hỏng hàng trăm nhà dân ở huyện Nam Giang, Quảng Nam. Ảnh: V.Ng
Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ đã làm hư hỏng hàng trăm nhà dân ở huyện Nam Giang, Quảng Nam. Ảnh: V.Ng
Lên top