Bình Định xin Thủ tướng xuất khẩu gần nửa triệu tấn quặng titan

Khai thác titan ở xã Mỹ Thành, giai đoạn "cao trào". Ảnh: X.N
Khai thác titan ở xã Mỹ Thành, giai đoạn "cao trào". Ảnh: X.N
Khai thác titan ở xã Mỹ Thành, giai đoạn "cao trào". Ảnh: X.N
Lên top