Bình Định "xin" 205 tỉ đồng để chống hạn

Những năm vừa qua, thời tiết diễn biến bất lợi. Ảnh: N.T
Những năm vừa qua, thời tiết diễn biến bất lợi. Ảnh: N.T
Những năm vừa qua, thời tiết diễn biến bất lợi. Ảnh: N.T
Lên top