Biển Nha Trang xuất hiện hàng chục con cá heo

Hình ảnh một con cá heo được giải cứu trên biển Nha Trang tháng 9/2018. Ảnh: Châu Tường
Hình ảnh một con cá heo được giải cứu trên biển Nha Trang tháng 9/2018. Ảnh: Châu Tường
Hình ảnh một con cá heo được giải cứu trên biển Nha Trang tháng 9/2018. Ảnh: Châu Tường
Lên top