Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ phê bình Sóc Sơn chưa làm hết trách nhiệm

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra đột xuất Khu Liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn. Ảnh: Thanh Liêm
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra đột xuất Khu Liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn. Ảnh: Thanh Liêm
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra đột xuất Khu Liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn. Ảnh: Thanh Liêm
Lên top