Bầu trời TPHCM mịt mù dù phương tiện tham gia giao thông đã giảm đáng kể

Lên top