Bắt giữ, thả cá thể khỉ vàng về Sơn Trà

Bắt giữ, tái thả cá thể khỉ vàng về Sơn Trà. Ảnh: Hạt Kiểm lâm
Bắt giữ, tái thả cá thể khỉ vàng về Sơn Trà. Ảnh: Hạt Kiểm lâm
Bắt giữ, tái thả cá thể khỉ vàng về Sơn Trà. Ảnh: Hạt Kiểm lâm
Lên top