Bắt đầu thí điểm xử lý mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Nhật Bản

Bắt đầu thí điểm xử lý mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Nhật Bản. Ảnh:PV
Bắt đầu thí điểm xử lý mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Nhật Bản. Ảnh:PV
Bắt đầu thí điểm xử lý mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Nhật Bản. Ảnh:PV
Lên top