Bão số 9 Molave giật cấp 16 ngoài khơi Đà Nẵng-Phú Yên

Vị trí của bão số 9. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí của bão số 9. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí của bão số 9. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top