Bão số 9 Molave cực kỳ nguy hiểm sức tàn phá rất lớn nếu giữ sức gió dự báo

Phía bắc gió đông bắc hoạt động mạnh nhưng khối không khí lạnh còn ở xa, bão có cấu trúc khá đối xứng và có dòng dẫn hướng về phía tây khá mạnh. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Phía bắc gió đông bắc hoạt động mạnh nhưng khối không khí lạnh còn ở xa, bão có cấu trúc khá đối xứng và có dòng dẫn hướng về phía tây khá mạnh. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Phía bắc gió đông bắc hoạt động mạnh nhưng khối không khí lạnh còn ở xa, bão có cấu trúc khá đối xứng và có dòng dẫn hướng về phía tây khá mạnh. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top