Bão số 9 hoành hành: Thủy điện ở Kon Tum xả lũ, quốc lộ bị ''chẻ đôi''

Lên top