Bão số 8 Kompasu có thể mạnh lên giật cấp 14 vào ngày mai

Vị trí và đường đi của bão số 8. Ảnh: WINDY.
Vị trí và đường đi của bão số 8. Ảnh: WINDY.
Vị trí và đường đi của bão số 8. Ảnh: WINDY.
Lên top