Bão số 7 suy yếu, bão Kompasu hướng thẳng vào Biển Đông

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top