Bão số 6 vừa tan, lại hình thành áp thấp nhiệt đới mới trên Biển Đông

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới mới trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới mới trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới mới trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top