Bão số 6 Nakri sẽ tấn công khu vực nào ở nước ta, nguy hiểm ra sao?

Lên top