Bão số 5 có thể mạnh đến cấp 12 giật cấp 14, tấn công những nơi nào?

Dự báo chính thức của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia về bão số 5. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Dự báo chính thức của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia về bão số 5. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Dự báo chính thức của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia về bão số 5. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top