Bão số 4 Podul vừa qua, Trung Bộ khả năng sắp bị bão số 5 "tấn công"

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão số 5. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão số 5. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão số 5. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top