Bão số 3 Mekkhala giật cấp 10 có khả năng gây mưa lớn tại Việt Nam

Vị trí và hướng đi của bão số 3 Mekkhala. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 3 Mekkhala. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 3 Mekkhala. Nguồn: NCHMF
Lên top