Bão số 13 Vamco giật cấp 16, Nghệ An - Quảng Nam mưa rất to

Vị trí và đường đi của bão số 13. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia,
Vị trí và đường đi của bão số 13. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia,
Vị trí và đường đi của bão số 13. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia,
Lên top